ข้อคิด ข้อเขียน

 
 

8 มิถุนายน วันทะเลโลก หรือวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day)


 วันทะเลโลก เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2535 โดยความร่วมมือของ กลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล คณะทำงานกลุ่มนี้ได้รวมตัวกันเพื่อเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ส่งต่อไปยังประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกับจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรอนุรักษ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี ก็นับเป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่งที่น่าจดจำ

  

ประวัติวันทะเลโลก (World Ocean Day)

ความสำคัญของวันทะเลโลก

          จุดประสงค์ของการจัดตั้งวันทะเลโลกขึ้นมาก็เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งมหาสมุทรไปยังประชาชนทั่วโลก ผ่านเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกันนั้นก็ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์และมีกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรอนุรักษ์ในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมมือกันใส่ใจดูแล และอนุรักษ์ท้องทะเลให้ยังคงอุดมสมบูรณ์และสวยงามตราบจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป

กิจกรรมวันทะเลโลก 

          สำหรับในประเทศไทย หลาย ๆ จังหวัดจะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเพื่อร่วมตระหนักถึงความสำคัญของวันทะเลโลกเป็นประจำทุกปี เช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางทะเล การร่วมกันเก็บขยะบนชายหาด จัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู แพร่พันธุ์สัตว์ทะเลต่าง ๆ บริเวณชายหาด ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ตื่นตัวและใส่ใจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลของท้องถิ่นตนเอง

 


เราจะช่วยอนุรักษ์ท้องทะเลได้อย่างไรบ้าง ?

          การตระหนักถึงความสำคัญของวันทะเลโลกอย่างแท้จริง เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยการร่วมมือกันอนุรักษ์ท้องทะเลตามคำแนะนำของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ดังนี้

          1. ถ้าคุณไปเที่ยวทะเล อย่าจับสัตว์ทะเลหรือเก็บเปลือกหอยกลับบ้าน ปล่อยให้มันอยู่กับทะเลดีกว่า เพื่อแบ่งปันความความสวยงามให้ผู้อื่นได้พบเห็นภายหลัง โดยคุณอาจเลือกวิธีถ่ายภาพเก็บความประทับใจไว้แทนก็ได้

          2. ไม่ทิ้งเศษขยะ เศษอาหาร ถุงพลาสติก ลงในชายหาดและในทะเล เพราะหากสัตว์ทะเลกินเข้าไปจะทำให้สัตว์ป่วยและเสียชีวิต

          3. ไม่ควรปล่อยน้ำเสียจากการซักล้างหรือน้ำปนเปื้อนสารพิษลงท่อระบายน้ำที่ไม่ได้ผ่านขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ เพราะท้ายที่สุดมันจะไหลลงสู่ทะเล

          4. ตรวจสอบเรือก่อนออกจากฝั่ง หากมีรอยรั่วของถังเก็บน้ำมันต้องซ่อมแซมก่อน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของคราบน้ำมันบนพื้นผิวทะเล

          5. หากคุณดำน้ำเพื่อชมปะการัง ไม่ควรจับต้องสัตว์ทะเล พืชทะเล เพราะอาจเป็นการทำร้ายสัตว์และพืชทะเลโดยไม่รู้ตัว อีกทั้งยังเป็นการป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษอีกด้วย

          6. อย่าปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง ขึ้นบนอากาศ เพราะหากมันตกลงทะเล สัตว์ทะเลจะเข้าใจว่าเป็นอาหารและกินเข้าไป ซึ่งเป็นสาเหตุให้สัตว์ทะเลเสียชีวิต 

          
วันทะเลโลกจะมีความสำคัญอย่างแท้จริงได้ หากทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ท้องทะเล รวมไปถึงชายหาด ด้วยสองมือและหนึ่งใจของเราเองนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาสหประชาชาติ