ข้อคิด ข้อเขียน

 
 

ต้องรู้...การทำภาพ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ต้องรู้...การทำภาพ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
-เมื่อมีพระฉายาลักษณ์แล้ว ไม่ต้องใส่ตราสัญลักษณ์
-เมื่อใช้คำว่า "ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี" ก็ไม่ต้องใช้คำว่า ทรงพระเจริญ เพราะมีความหมายเดียวกัน
-"ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี" ต้องเคาะวรรค ๒ ช่วงตามตัวอย่าง และ คำว่า ที ต้องใช้ ท ทหาร ไม่ใช้ ฑ นางมณโฑ
-คำลงท้ายให้ใช้ว่า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ (เคาะวรรคหลังกระหม่อมเสมอ)
ตามด้วย ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว/.....(อย่าใส่ชื่อเล่น หรือนามแฝง)
หรือ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท.....ห้ามใส่เฉพาะชื่อ บริษัท เพราะบริษัทและหน่วยงานองค์กรไม่มีชีวิต ไม่สามารถพูดได้ มีแต่บุคคลหรือคณะบุคคลเท่านั้นที่สามารถ กล่าวถวายพระพรชัยมงคลได้
-อย่าเขียนว่า
"ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า" ติดกันแบบนี้ เพราะบ่งบอกว่าขาดความเข้าใจ และไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ตรวจสอบการใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม สมพระเกียรติ

อ้างอิง : สำนักพระราชวัง, สำนักราชบัณฑิตยสภา

+++++

#ราชาศัพท์