ข้อคิด ข้อเขียน

 
 

คำสอนอาจารย์ ตั๊กโกคิ้วป้าย....

กิจโฉ มนุสสะ ปฏิลาโภ
การเกิดมนุษย์เป็นของยาก

การกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์
ช่างแสนสุดยากนักเสียหนักหนา
เพราะคุณงามความดีอดีตา
แต่หลังมาส่งให้ได้เป็นคน
ถ้าบุญไร้ไม่พอก่อกำเนิด
อาจบังเกิดเป็นสัตว์สะบัดขน
ชาติของมันชั้นต่ำต้องจำทน
ผิดกับคนราวว่าฟ้ากับดิน

คำสอนอาจารย์ ตั๊กโกคิ้วป้าย....