ข้อคิด ข้อเขียน

 
 

อย่าจิตตกเพราะคำคน หรือคิดไปเอง

คนทุกคนดี
อยู่ที่เขาเอาใจใคร

มุมมองและทัศนะคติ
คือกระจกสะท้อนคนๆนั้น

เราทำดีในส่วนของเราครับ
ที่เหลือปล่อยให้เป็นธรรมชาติครับ
"อย่าจิตตกกะคำคน หรือ คิดไปเอง"