ข้อคิด ข้อเขียน

 
 

จินตนาการ สำคัญกว่า ความรู้

เมื่อวานไปนั่งทานข้าวกับอาจารย์เก่า
อดีตที่หนึ่งประเทศไทยเมื่อ 60 ปีก่อน
ท่านสละสิทธิ์เรียนแพทย์เพื่อรับทุนรัฐบาลไปเรียนจนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด. ประเทศอังกฤษ

กลับมาใช้ทุนเป็นอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยหลายแห่งจนเกษียณอายุราชการ

แต่ด้วยความรู้ความสามารถระดับท้อปของประเทศจึงได้รับเชิญไปช่วยงาน สวทช และ สกว จนอายุล่วงเลยวัย 70 กว่าจึงได้เวลาพักผ่อน

ได้คุยกับท่านหลายเรื่อง
ท่านบอกว่าคนไทยเราขาดเรื่องความมีวินัยและจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานทำให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างเชื่องช้า

ท่านเป็นห่วงเรื่องการศึกษาที่คนไทยรุ่นใหม่ๆยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหลายเรื่อง เช่น ชอบพูดและสอนให้เด็กคิดนอกกรอบ นำคำพูดไอน์สไตน์ที่ว่า

“ จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ “

มาใช้ผิดๆ

ท่านบอกว่าไอน์สไตน์พูดแบบนั้นได้เพราะมีความรู้อยู่เต็มกระบาลแล้ว. จึงสามารถใช้ความรู้นั้นเป็นข้อมูลพื้นฐานในการคิดนอกกรอบและจินตนาการสร้างนวัตกรรมใหม่ได้

ถ้าคุณยังคิดในกรอบไม่ได้จะเอาความรู้ตรงไหนมาคิดนอกกรอบ!!

เรื่องท่องจำก็เหมือนกัน
ท่านย้ำว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องท่องและจำในหลายๆเรื่อง.

คูณเลขสองหลักฝรั่งยังต้องกดเครื่องคิดเลขในขณะที่นักเรียนประถมของไทยท่องสูตรคูณถึงแม่สิบสองได้เกือบทุกคน

เด็กมัธยมของไทยจำตารางธาตุอยู่ในหัว. สามารถสร้างสมการเคมีในอากาศ. แต่นักศึกษามหาลัยต่างชาตินึกภาพไม่ออก

ท่านย้ำว่าเราต้องท่องและจำให้มีความรู้เป็นฐานข้อมูลในสมองก่อนจึงจะสามารถคิดต่อยอดและสร้างจินตนาการความรู้ใหม่ได้

ท่านฝากผมมาให้ช่วยปรับความคิดคนไทยรุ่นใหม่ด้วย

++++++

ขอปิดท้ายประโยคอมตะที่ท่านพูดกับลูกศิษย์ทุกรุ่นว่า

“ความรู้ทำให้เราองอาจ”

ผมอ่านเจอใน fcebook ครับ อ่านแล้วรู้สึกว่า
นี่แหละปัญหาด้านการศึกษาของบ้านเราตอนนี้