ข้อคิด ข้อเขียน

 
 

ทบ.เชิญเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ทบ.เฉลิมพระเกียรติหลังปรับปรุงใหม่ เป็นแหล่งความรู้ประวัติศาสตร์

ทางทหาร เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 3 ต.ค.59

จากนโยบายของกองทัพบกที่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งปลูกสร้างภายในหน่วยทหาร รวมถึงสถานที่สำคัญที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นสถานที่สวยงาม เหมาะสมกับการใช้งาน โดยในตลอดปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการปรับปรุงและสร้างบ้านพัก อาคารสำนักงาน ภายในหน่วยทหาร ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้กำลังพลมีที่พักอาศัยที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหน่วยทหารหลายพื้นที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม อาคารต่างๆ ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ที่สำคัญคือในพื้นที่ส่วนกลางกองทัพบกได้ดำเนินการปรับปรุง “พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ” ภายในกองบัญชาการกองทัพบก กทม. ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย แต่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยขณะนี้การปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย และจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ารับชมได้ตามปกติตั้งแต่ วันที่ 3 ต.ค.59 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในวันที่ 28 ก.ย.59 กองทัพบก ได้จัดพิธีบวงสรวงอันเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นประดิษฐาน ณ ที่ตั้งเดิม และพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ โดยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน

อนึ่ง พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ก่อตั้งมานานถึง 114 ปี ทำให้รูปแบบการนำเสนอและตัวอาคารบางส่วนชำรุดและไม่ร่วมสมัย ดังนั้นกองทัพบกจึงได้ดำเนินการปรับปรุงให้มีความทันสมัยเทียบเท่ากับพิพิธภัณฑ์ของนานาประเทศ พร้อมปรับเนื้อหาการจัดแสดงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ความกล้าหาญ ให้กับกำลังพล ในกองทัพและผู้ที่เข้าเยี่ยมชม ตลอดจนใช้เป็นสถานที่สำหรับการต้อนรับบุคคลสำคัญที่มาเยือนกองทัพบก อีกวาระหนึ่งด้วย

สำหรับอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ นั้น มีการจัดแสดงทั้งหมด 3 ชั้น โดยมีการปรับปรุงในชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ส่วนชั้นที่ 1 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังคงจัดแสดงในลักษณะเดิม ซึ่งภายในประกอบด้วยห้องจัดแสดงอาวุธปืนที่ใช้ในราชการสงคราม ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จนถึงสมัยสงครามเวียดนาม, ห้องจำลองเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ จำลองวีรกรรมการรบทางบก รวมถึงอาวุธประเภทฟันและแทงที่ใช้ในสมัยโบราณ ชั้นที่ 2 ประกอบด้วยห้องจอมทัพไทย แสดงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของมหาราช 10 พระองค์ ด้วยภาพพระบรมฉายาทิสลักษณ์ และธงชัยเฉลิมพล อีกทั้งยังเป็นสถานที่ในการปฏิบัติภารกิจสำคัญของกองทัพบก และชั้นที่ 3 ห้องบารมีปกเกล้าฯ จัดแสดงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แสดงภาพและประวัติอดีตผู้บัญชาการทหารบก รวมทั้ง “คฑาจอมพล” ที่แสดงด้วยกราฟฟิคบอร์ดและวีดีทัศน์

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ใน วัน เวลา ราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2297-8058, 0-2297-7380 และ 0-2297-7347