ข้อคิดข้อเขียน

 
 
 
 

จินตนาการ สำคัญกว่า ความรู้

 
 
 
 
 

อย่าจิตตกเพราะคำคน หรือคิดไปเอง

 
 
 
 
 

ทฤษฎีแมลงสาบ (Cockroach Theory)

  A speech by Sundar Pichai, CEO Google - an IIT-MIT Alumnus and Global Head Google Chrome:
 
 
 
 

จะให้เป็นประชาธิปไตยเป็นแบบไหนก็ได้ แต่ต้องมีในหลวง

  จะให้เป็นประชาธิปไตยบนทุ่งลาเวนเดอร์ จะให้เป็นสังคมนิยม จะให้เป็นคอมมิวนิสต์จะให้เป็นสาธารณรัฐ ได้หมด แต่ต้องมีในหลวง
 
 
 
 

ฝึก ๘ อย่างจะได้ไม่ทุกข์

  โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ประยุทธ์ ปยุตโต
 
 
 
 

แง่คิดของการเป็นเพื่อน

 
 
 
« First ‹ Prev l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l Next › Last »