ข้อคิดข้อเขียน

 
 
 
 

บ้านเราอยู่รอดด้วยเมตตา และความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

  เลิกทำบุญสร้างพระเจดีย์ โบสถ์ อันมโหฬาร โอฬาริกเถิดครับผม แล้วหันมาสร้างโรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตคนกันดีกว่า
 
 
 
 

การเปลี่ยนเครื่องทรง พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

 
 
 
 
 

เทศกาลเข้าพรรษา อาสฬหบูชา

 
 
 
 
 

บทความดีดี เลยอยากเอามาแบ่งปัน

  การเรียนรู้ข้อผิดพลาดเป็นสิ่งดี..แต่จะดีกว่านั้น ต้องเรียนรู้เพื่อจะก้าวไปสู่สิ่งที่ดี..เพราะนั่นคือ..ความสำเร็จ
 
 
 
 

วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชฯ (อัมพร อัมพโร)

  ขอเชิญทุกท่าน น้อมจิตระลึกในคุณพระรัตนตรัย เพื่อเป็นสิริมงคล สาธุ
 
 
 
 

เรื่อง "ความเชื่อความถือ" โบราณของดอกไม้จันทน์

  อย่าหยิบดอกไม้จันทน์ให้ใคร ความเชื่อของคนโบราณที่เล่าขานสืบต่อกันมา
 
 
« First ‹ Prev l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l Next › Last »