ข้อคิดข้อเขียน

 
 
 
 

ระลึกอดีตแห่งวันกองทัพไทย

  กองทัพไทย เป็นสถาบันที่อยู่คู่กับคนไทย มาตั้งแต่ครั้งชนชาติไทยมาก่อตั้งรกรากในดินแดนแหลมทองแห่งนี้ กองทัพไทยมีความสัมพันธ์กับสังคมไทยอย่างแนบแน่นมาโดยตลอด โดยมีหน้าที่หลักในการปกป้องคุ้มครองชาติ ผืนแผ่นดิน และประชาชนในชาติให้ได้รับความปลอดภัย ธำรงไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตย
 
 
 
 

งานวันเด็กคึกคัก กองทัพบกคืนความสุขให้เด็กไทย

  บรรยากาศที่กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) สนามเป้า ซึ่งเป็นสถานที่ ที่กองทัพบก ได้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ปี 2559 ภายใต้ชื่องาน "กองทัพบก คืนความสุขให้เด็กไทย"
 
 
 
 

ปีใหม่ สุขสันต์ สงบสุข ภารกิจของทหารผู้เสียสละ

  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตรายผ่านพ้นไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนคงเดินทางกลับถึงที่พำนักโดยสวัสดิภาพ
 
 
 
 

วันกองทัพไทย และ วันกองทัพบก

  นับ ตั้งแต่มีการก่อตั้งชนชาติไทย พระมหากษัตริย์ในอดีตได้ทรงนำทัพเข้าทำสงครามต่อสู้กับชนชาติต่างๆ เพื่อปกป้องดินแดนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษมาหลายครั้งหลายหน จนสามารถดำรงความเป็นเอกราชและรักษาอธิปไตยของชาติมาได้ถึงปัจจุบัน พระนาม “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
 
 
 
 

กองทัพบกจัดเต็ม ! แจ้งเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์-รถถัง จัดงานวันเด็ก

  วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 9 ม.ค. หลากหลายหน่วยงานมีการเตรียมการกันอย่างเต็มที่ เพื่อมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ เยาวชนของชาติ ซึ่งกองทัพบกเองก็ได้มีกำหนดจัดงานวันเด็กขึ้นเช่นกัน
 
 
 
 

ระลึก 16 มกรา วันครู ผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา ผู้มีคุณยิ่ง

  ปาเจราจริยาโหนฺติ คุณุตฺตรานุสาสกา บทขึ้นต้นไว้ครู บูรพคณาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เรามีความรู้ มีความคิดที่ดีอย่างในวันนี้ ประโยคบาลีประโยคนี้ ความหมายค่อนข้างชัดเจนและตรงตัวอยู่แล้วว่า “ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีคุณยิ่ง เป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา”
 
 
« First ‹ Prev l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l Next › Last »