ข้อคิดข้อเขียน

 
 
 
 

กลุ่มดาวราศีธนู (Sagittarius)

  กลุ่มดาวราศีธนู หรือกลุ่มดาวคนยิงธนู เป็นกลุ่มดาวอันดับที่เก้าของกลุ่มดาวจักรราศี
 
 
 
 

ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ จะแก้ได้ด้วยการ กระตุ้นให้เกิดการรวมตัวกันในรูปแบบต่าง เพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆ

 
 
 
 
 

เพื่อให้เกิดความมีเสถียรภาพต่อประเทศอย่างยั่งยืน

 
 
 
 
 

พลเอกประยุทธ์ โพสต์กลอนผ่านเฟซบุ๊ก

  พลเอกประยุทธ์ โพสต์กลอนผ่านเฟซบุ๊ก
 
 
 
 

ประเพณีลอยกระทง

  ประเพณีลอยกระทง
 
 
 
 

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

  วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
 
 
« First ‹ Prev l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l Next › Last »