ข้อคิดข้อเขียน

 
 
 

จินตนาการ สำคัญกว่า ความรู้

 
 
 
 
 

อย่าจิตตกเพราะคำคน หรือคิดไปเอง

 
 
 

วีดีโอ

 
 
 
 

ปลุกจิตสำนึกกันนิดหน่อย

  ปลุกจิตสำนึกกันนิดหน่อย
 
 
 
 

นิทรรศการ"พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์"

  นิทรรศการ"พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์"
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
     
รัฐบาลไม่ได้ประกาศว่าจะไม่เลือกตั้ง ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
“ ไทยนิยมยั่งยืน ”
"EEC พัฒนาเพื่อชาติและประชาชน"RTA Magazine Vol.55
 
ปลุกจิตสำนึกกันนิดหน่อย