เทิดทูนสถาบัน

 
 

หน้าที่ของคนไทย!!

 หน้าที่ของคนไทย!!

รับผิดชอบ หมั่นรักษาความดี 
ตั้งมั่นไว้ในความเป็นไทยให้มั่นคง

=======================

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
#MyKing #StrongerTogether