เทิดทูนสถาบัน

 
 

จะเหนื่อยยากเพียงใด พระองค์ทรงนึกถึงประชาชนเสมอ

จะอย่างไร จะเหนื่อยยากเพียงใด
พระองค์ท่าน ทรงนึกถึงประชาชนเสมอ...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ