เทิดทูนสถาบัน

 
 

เมื่อเจ้าของบ้านไม่อยู่ คิดถึงพระองค์สุดหัวใจ

#คิดถึงสุดหัวใจ#

เจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วครับ
บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอกไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
เจ้าของบ้านถือโฉนดและมีชื่อในทะเบียนบ้าน _ ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรทำไร่
นี่ไงครับ... บ้านพ่อผม
......วังของพระราชาที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก!

(ภาพบ้านพักส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน เพชรบุรี)

ทรงอิริยาบถสุดท้าย ก่อนที่พระองค์จะจากพวกเราไป ควรเก็บเอาไว้ ทรงพระเจริญ