เทิดทูนสถาบัน

 
 

รูปปั้น หุ่นขี้ผึ้ง ในหลวงรัชกาลที่ ๙

รูปปั้น หุ่นขี้ผึ้ง ในหลวงรัชกาลที่ ๙

น้อมรำลึกถึงพ่อหลวงของปวงชน ตราบเท่าชีวีตจะหาไม่