เทิดทูนสถาบัน

 
 

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันคล้ายวันพระราชสมภพ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ