เทิดทูนสถาบัน

 
 

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช 2560

เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลาน พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช 2560
 
ครั้นเมื่อเสด็จ ฯ ถึงพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงถวายพุ่มเทียน ต้นไม้ทอง-เงิน และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่ง บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไล ทรงคม จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ ประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้า พระราชทานผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เชิญไปรักษาไว้สำหรับถวายเจ้าอาวาส พระอารามหลวงต่าง ๆ นำไปจุดเทียนพรรษาที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้แล้ว เสด็จ ฯ ไปถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ ที่อาสน์สงฆ์เที่ยวแรก จำนวน 30 รูป ประทับพระราชอาสน์

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงประเคนพุ่มเทียน เที่ยวที่ 2 จำนวน 30 รูป จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงประเคนพุ่มเทียน เที่ยวที่ 3 จำนวน 30 รูป และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระราชวงศ์ทรงประเคนพุ่มเทียน เมื่อหมดจำนวนพระสงฆ์ที่รับพระราชทานพุ่มเทียนประมาณ 350 รูปแล้ว เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ 


เวลา 18.20 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯออกจากพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทางประตูเกย เพื่อมาประทับพักอิริยาบถ จากนั้นทรงพระดำเนินจากศาลาสหทัยสมาคม ไปตาม ถนนจักรีจรัณย์ ออกจากพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี เลี้ยวขวาแล้วไปตามถนนหน้าพระลาน จนถึงหน้าศาลหลักเมือง เพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯกลับ

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านเพื่อไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองนั้น มีพสกนิกรจากทั่วสารทิศมาจับจองพื้นที่สองฝั่งถนนหน้าพระลานอย่างเนืองแน่นทั้งสองฝั่งถนน เพื่อรอเฝ้าฯรับเสด็จฯอย่างใกล้ชิด เมื่อประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความปลื้มปิติ ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโบกพระหัตถ์ แย้มพระสรวล พร้อมทรงพระดำเนินเยี่ยมพสกนิกรอย่างใกล้ชิด สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่พสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้