เทิดทูนสถาบัน

 
 

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๑๓ กรกฎาคม

ทรงพระเจริญ
เนื่องในวันคล้ายวันประสูตร