เทิดทูนสถาบัน

 
 

สมเด็จพระเทพรัตนฯ พระราชทานเงินเดือนให้กับมูลนิธิ รร.จปร.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานเงินเดือน ที่ได้รับจากการสอนที่ ร.ร. นายร้อย จปร. ให้กับมูลนิธิ รร.จปร.

เมื่อปี 2558 สมเด็จพระเทพรัตนฯ ได้พระราชทานเงินเดือนทั้งหมดของพระองค์ที่รับราชการมา 35 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 26 ล้านบาทรวมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ในปีนั้น ได้พระราชทานมาแล้วเจ็ดล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือพระองค์บอกว่ายังอยู่ในธนาคารอีก 19,000,000 บาท และจะครบกำหนดเบิกได้ในปี 60

และในปีนี้พระองค์ได้พระราชทานส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด เป็นเงิน 19201788.48 บาท ให้กับมูลนิธิ รร.จปร.ซึ่งเอาไว้สำหรับพัฒนาการศึกษาของนักเรียนนายร้อย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อเหล่านักเรียนนายร้อยทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอย่างหาที่สุดมิได้ แต่อันที่จริงแล้วก็ไม่ได้เฉพาะกับนักเรียนนายร้อยเท่านั้นเพราะนักเรียนนายร้อยเหล่านี้ ก็จะออกมารับใช้ประเทศชาติในงานด้านความมั่นคง นำมาซึ่งความผาสุกของประชาชนในที่สุด ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้จึงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกคนและประเทศชาติอย่างแท้จริง"

ปลาบปลื้ม ใต้ร่มโพธิสมภาร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ