เทิดทูนสถาบัน

 
 

ความสามัคคีปรองดอง และความรักใคร่ คือทางสู่ความเจริญ

ความสามัคคีปรองดอง และความรักใคร่ คือทางสู่ความเจริญ ของชาติ ที่องค์พ่อหลวงของเรา ดำรัสไว้

น้อมรำลึก ในองค์ภูมิพล ของแผ่นดิน เสมอไป