เทิดทูนสถาบัน

 
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ขอเทพไท้ เทวัญ อัญเชิญศรี
ขอพระบารมี เกริกฟ้า บัลดามี
ขอองค์พระทรงศรี นำทางไทย