เทิดทูนสถาบัน

 
 

แม่ของแผ่นดิน
 เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเป็นหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ ทรงไปศึกษาต่อทางด้านดนตรีที่กรุงปารีส ซึ่งขณะนั้น พระองค์จึงได้พบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในระหว่างนั้นเองทั้งสองจึงได้สานสัมพันธ์กัน เพราะหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่างก็ทรงโปรดฯในการดนตรี และ ศิลป

ความสัมพันธ์ของทั้งสองพระองค์เริ่มเด่นชัดขึ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พระองค์ และหม่อมหลวงบัว ได้เข้าเฝ้าฯ เยี่ยมพระอาการเป็นประจำ โดยหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวร ทั้งสองพระองค์ จึงได้ทรงหมั้นเป็นการภายในเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2492 และในวันที่ 28 เมษายน 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพิธีราชาภิเษกสมรสขึ้น ณ วังสระปทุม 

หลังจากพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส บทบาทของพระองค์ท่าน นั้นไม่ใช่เพียงแต่เป็นคู่ชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพียงเท่านั้น  พระองค์ยังเริ่มต้นบทบาทแห่งการเป็นพระมารดา ของพระราชโอรส-ธิดาถึง 4 พระองค์ และทรงทำหน้าที่แม่ได้อย่างสมบูรณ์ทุกประการ

นอกจากพระองค์เป็นแม่ของลูกแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปรียบเสมือนแม่ของชาวไทยทุกคน พระองค์ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทย ดังจะเห็นได้จากการเสด็จพระราชดำเนินไปตามถิ่นทุรกันดารคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชน ให้มีอาชีพ มีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้น อาทิ การจัดตั้งโครงการศูนย์ศิลปาชีพบางไทร,การส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร, การทอผ้าไหม รวมทั้งพระราชกรณียกิจด้านการสังคมสงเคราะห์อีกด้วย

การเป็น "แม่" ที่พระองค์ทรงปฏิบัติมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ จึงไม่ได้มีความหมายแค่การดูแล ปกป้องลูกเท่านั้น

พระองค์เป็นแม่ที่ดูแลคนไทยทั้งชาติ ดังที่ชาวไทยทุกคนเปรียบไว้ว่า พระองค์นั้นคือ "แม่ของแผ่นดิน"