เทิดทูนสถาบัน

 
 

พระบารมี ปกป้องก้องฟ้า น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเสมอไป

พระบารมี ปกป้องก้องฟ้า
องค์กษัตรา พิทักษ์ปวงชน
หน่อเนื้อ พระราชวงค์เทวัญ
ขอสถิตย์ ชั้นฟ้ายังสรวงสวรรค

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเสมอไป