เทิดทูนสถาบัน

 
 

เทิดไว้เหนือเกล้า

ด้วยอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม