เทิดทูนสถาบัน

 
 

ทรงเดินตาม รอยพระบาท ราชบิดา

พระเสโท หลั่งรินไหล เพราะไอร้อน
ภาพสะท้อน องค์กษัตริย์ รัฐสยาม
แบกภาระ ประชาไท ในเขตคาม
ทรงเดินตาม รอยพระบาท ราชบิดา.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ