เทิดทูนสถาบัน

 
 

ภาพพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ภาพพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จในการพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาศ และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9600000109070

ภาพพระราชทาน พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ…
mgronline.com