เทิดทูนสถาบัน

 
 

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

พระบารมี ปกปักรักษา
ชาวประชาทุกแว่นแคว้น
น้อมใจตามรอยพระบาท
ขอเกิดเป็นข้าฯ รองบาท ทุกชาติไป

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้า