เทิดทูนสถาบัน

 
 

พระจริยวัตรอันงดงาม ที่แสดงถึงความเป็นคนไทย ที่คนธรรมดาอย่างเราๆท่านๆก็ปฏิบัติได้

เช้านี้มีเรืรองราวน่าประทับใจมาฝากครับ

พระจริยวัตรอันงดงาม ที่แสดงถึงความเป็นคนไทย
ที่คนธรรมดาอย่างเราๆท่านๆก็ปฏิบัติได้
และยังคงปฏิบัติสืบมา
ให้ รู้ว่าคนไทยมี วัฒนธรรมที่งดงามสืบไป

"พระองค์ภา คือแรงบันดาลใจ ยิ่งใหญ่สำหรับขี่ม้ามาก เป็นองค์ที่ต้นกำเนิดในการที่อยากมาขี่ม้า"

พระดำรัสบางส่วนใน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

ขอบคุณภาพ.Web_มติชนออนไลน์