เทิดทูนสถาบัน

 
 

ร.10 โปรดเกล้าฯอัญเชิญ “พระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์” สวดมนต์ 26 ธ.ค.

ร.10 โปรดเกล้าฯอัญเชิญ “พระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์” สวดมนต์ 26 ธ.ค. ณ พระลานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม สำนักพระราชวังเชิญประชาชนร่วมสวด …
matichon.co.th