เทิดทูนสถาบัน

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานความสุขให้ประชาชน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานความสุขให้ประชาชน
ร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
และร่วมฟังดนตรี ซึ่งบรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี
ณ พระลานพระราชวังดุสิต เวลา 19.00 น. คืนวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 นี้