เทิดทูนสถาบัน

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหนังสือสวดมนต์ข้ามปีแจกประชาชน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหนังสือสวดมนต์ข้ามปีแจกประชาชน 31 ธ.ค. ให้กับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีของแต่ละจังหวัด
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูง