เทิดทูนสถาบัน

 
 

พระบารมี ปกป้องก้องฟ้า

พระบารมี ปกป้องก้องฟ้า
เหล่าชาวประชาอยู่เย็นเป็นสุข
ทรงเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์
ทรงสัมผัสทุกภาระจากองค์บิดา
แม้นภาระนี้จะหนักหน่วง
แต่เพราะทรงห่วงปวงประชา
ทรงรักษาแผ่นดินและปวงชน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ