เทิดทูนสถาบัน

 
 

น้อมเกล้า น้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มิรู้ลืม

บารมีเหนือเกล้านี้ ทั่วถิ่นไทย
ธ ทรงดำเนินไกล เพื่อไพร่ฟ้า
วางรากฐาน แต่เริ่ม ดำเนินมา
เพื่อประชา ปวงชนพ้นทุกข์ภัย

น้อมเกล้า น้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
มิรู้ลืม......