เทิดทูนสถาบัน

 
 

พระองค์ท่านทรงเป็น ต้นแบบให้หลายๆคน

  ยังมีอีกกี่คน
ที่ต้องทำงานโดนไม่มีเงินเดือน
ที่ต้องทำงานโดยไม่ได้หวังแค่ประโยชน์ของตน
ที่ต้องทำงานโดยไม่ปริปากบอกใคร

พระองค์ท่านทรงเป็น ต้นแบบให้หลายๆคน
ได้เข้าใจถึง การตั้งใจ การเสียสละ การมุมานะ
และ อะไรคือเป้าหมายหรือผลตอบแทน.... ของพระองค์

......