เทิดทูนสถาบัน

 
 

กลางสัปดาห์แล้ว ตั้งใจ...ทำงาน.... ดั่งเช่น.. องค์พระประมุข ของเรา

กลางสัปดาห์แล้ว
ตั้งใจ...ทำงาน....
ดั่งเช่น..
องค์พระประมุข ของเรา