เทิดทูนสถาบัน

 
 

ใต้ร่มโพธิสมภารนี้ พระองค์วางแนวทาง เพื่อให้เราทุกคน

ใต้ร่มโพธิสมภารนี้ พระองค์วางแนวทาง เพื่อให้เราทุกคน ดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างพอดี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ