เทิดทูนสถาบัน

 
 
 
 

หน้าที่ของคนไทย!!

  หน้าที่ของคนไทย!!
 
 
 
 

วันนี้ในอดีต

  วันนี้ในอดีต
 
 
 
 

พระองค์ท่านทรงเป็น ต้นแบบให้หลายๆคน

  พระองค์ท่านทรงเป็น ต้นแบบให้หลายๆคน
 
 
 
 

ขอถวายพระพร แด่องค์พระประมุข

  ขอถวายพระพร แด่องค์พระประมุข
 
 
 
 

กลางสัปดาห์แล้ว ตั้งใจ...ทำงาน.... ดั่งเช่น.. องค์พระประมุข ของเรา

  กลางสัปดาห์แล้ว ตั้งใจ...ทำงาน.... ดั่งเช่น.. องค์พระประมุข ของเรา
 
 
 
 

ใต้ร่มโพธิสมภารนี้ พระองค์วางแนวทาง เพื่อให้เราทุกคน

  ใต้ร่มโพธิสมภารนี้ พระองค์วางแนวทาง เพื่อให้เราทุกคน
 
 
« First ‹ Prev l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l Next › Last »