เทิดทูนสถาบัน

 
 
 
 

น้อมเกล้า น้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มิรู้ลืม

 
 
 
 
 

เหตุผลที่ในหลวง ร.9 ต้องนั่งกับพื้น ไม่ยอมพระทับบนเก้าอี้

  เรื่องเล่าระหว่างทรงในพื้นที่ทุรกันดาร
 
 
 
 

วิเชียรปีติ “ทูลกระหม่อม” ประทานกำลังใจ ขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ไม่ทำให้ทรงผิดหวัง

 
 
 
 
 

พระบารมี ปกป้องก้องฟ้า

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
 
 
 

ความเป็นมาของการถวายพระราชสมัญญา "มหาราช"

 
 
 
 
 

ขอน้อมรำลึกถึงองค์พระทรงชัย บารมีปกเกศไทยทั้งไพศาล

 
 
 
« First ‹ Prev l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l Next › Last »