เทิดทูนสถาบัน

 
 
 
 

ในหลวง อย่าทิ้งประชาชนนะ

 
 
 
 
 

ธ ทรงเป็น ต้นแบบ เป็นแนวทาง

 
 
 
 
 

ภาพแห่งความประทับใจ ... ชาวภูเก็ตรวมใจ “ทำดีเพื่อพ่อ”

 
 
 
 
 

ดอกไม้แห่งหัวใจ

 
 
 
 
 

ทำเนียบรัฐบาลอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 
 
 
 
 

"กรมประชาสัมพันธ์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดช่องทางให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ ได้สะดวก

  "กรมประชาสัมพันธ์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดช่องทางให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ ได้สะดวก
 
 
« First ‹ Prev l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l Next › Last »