เทิดทูนสถาบัน

 
 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ มายังลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
 
 
 
 

ธ สถิตย์ในใจ ไทยทั้งหล้า.....

  ธ สถิตย์ในใจ ไทยทั้งหล้า.....
 
 
 
 

พระราชดำรัสของพระราชินี เกี่ยวกับแผนที่ของในหลวง ร.๙

  พระราชดำรัสของพระราชินี เกี่ยวกับแผนที่ของในหลวง ร.๙
 
 
 
 

โครงการฝายชะลอน้ำ ของพระองค์ท่านฯ

  โครงการฝายชะลอน้ำ ของพระองค์ท่านฯ
 
 
 
 

น้อมรำลึกถึงองค์พ่อหลวงของปวงชน

  น้อมรำลึกถึงองค์พ่อหลวงของปวงชน
 
 
 
 

น้อมเกล้าฯสืบสานพระปณิธาน เย็นศิระเพราะพระบริบาล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ.ตลอดกาล

  น้อมเกล้าฯสืบสานพระปณิธาน เย็นศิระเพราะพระบริบาล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ.ตลอดกาล
 
 
« First ‹ Prev l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l Next › Last »