เทิดทูนสถาบัน

 
 
 
 

วันคล้าย วันประสูตร พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต

  วันคล้าย วันประสูตร พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต
 
 
 
 

จะขอซื่อสัตย์ และจงรักษ์ ต่อองค์มหากษัตริย์

  จะขอซื่อสัตย์ และจงรักษ์ ต่อองค์มหากษัตริย์
 
 
 
 

ศาสตร์ พระราชา นำพาความชุ่มเย็น

  ศาสตร์ พระราชา นำพาความชุ่มเย็น
 
 
 
 

ผู้ทรงเป็นแบบอย่างของความกตัญญู

 
 
 
 
 

พระราชดำรัส ขององค์เหนือหัวรัชกาลที่ 9 การขับเคลื่อนไปข้างหน้า จึงต้องประกอบไปด้วย ความรู้...และ...คุณธรรม

 
 
 
 
 

หากเกิดใน กษัตริย์ขัตติยา ย่อมทรงเข้มแข็ง ทรงอดทนกว่าผู้ใด

 
 
 
« First ‹ Prev l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l Next › Last »