เทิดทูนสถาบัน

 
 
 
 

เจ้าชาย และ เจ้าหญิง แห่งสยาม

  เจ้าชาย และ เจ้าหญิง แห่งสยาม
 
 
 
 

จะยาก ลำบาก สักเพียงใด น้ำพระทัย มิเคยหย่อน หรือย่อท้อ

  จะยาก ลำบาก สักเพียงใด น้ำพระทัย มิเคยหย่อน หรือย่อท้อ
 
 
 
 

องค์จอมทัพ ท่านทรงเคยผ่านมาแล้วเช่นกัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  องค์จอมทัพ ท่านทรงเคยผ่านมาแล้วเช่นกัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
 
 
 

ธ ทรงเป็น พลังแห่งแผ่นดิน.. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ....

  ธ ทรงเป็น พลังแห่งแผ่นดิน.. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ....
 
 
 
 

“ชาวเขา” ล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก “ในหลวง” ..ทรงสนับสนุนให้ประกอบอาชีพเกษตรกร..

  “ชาวเขา” ล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก “ในหลวง” ..ทรงสนับสนุนให้ประกอบอาชีพเกษตรกร..
 
 
 
 

จะมีใครสักกี่คนทราบว่า พระเจ้าอยู่หัวของเรา

  จะมีใครสักกี่คนทราบว่า พระเจ้าอยู่หัวของเรา ท่่านทรงงาน มาตั้งแต่ ใครอีกหลายๆคนยังอยู่ในวัยสนุกสนาน
 
 
« First ‹ Prev l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l Next › Last »