เทิดทูนสถาบัน

 
 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงแต่งตั้ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เป็นองค์พระรัชทายาทไว้แล้ว เตรียมกราบบังคมทูลเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป

 
 
 
 
 

เพลงสรรเสริญพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์

 
 
 
 
 

รูปนี้ไม่เอา..ไม่สวยเดี๋ยวให้ถ่ายใหม่ต้องมองกล้อง เดี๋ยวในหลวงจะยิ้ม

 
 
 
 
 

พระราชา ที่คนทั้งแผ่นดิน.... จะตราไว้ในดวงจิต

 
 
 
 
 

ในหลวงภูมิพลฯ ตรัสว่าดนตรีเป็นยาวิเศษ สำหรับพระองค์และทุกคน

 
 
 
 
 

อาตมาก็ขอแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะ

 
 
 
« First ‹ Prev l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l Next › Last »