เทิดทูนสถาบัน

 
 
 
 

โครงการสร้างเขื่อน

  โครงการสร้างเขื่อน
 
 
 
 

อีกหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจ

  อีกหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจ
 
 
 
 

หลักการดำเนินชีวิตและหลักการทำงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสั่งสอน

  นายแก้วขวัญได้ยึดหลักการดำเนินชีวิตและหลักการทำงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสั่งสอน
 
 
 
 

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก นำชาวภูฏานทั่วประเทศถวายอาลัย

  กษัตริย์จิกมี นำชาวภูฏานทั่วประเทศถวายอาลัย "ในหลวง"
 
 
 
 

พระราชพิธี

  พระราชพิธี
 
 
 
 

1 ตุลาคม ข้าราชการหลายท่าน มีการปรับตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำงาน ขอให้ท่านตั้งใจ อย่างเช่น องค์มหากษัตริย์ ของพวกเรา

  1 ตุลาคม ข้าราชการหลายท่าน มีการปรับตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำงาน ขอให้ท่านตั้งใจ อย่างเช่น องค์มหากษัตริย์ ของพวกเรา
 
 
« First ‹ Prev l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l Next › Last »