เทิดทูนสถาบัน

 
 
 
 

อาตมาก็ขอแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะ

 
 
 
 
 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในโอกาสวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรลดา ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๕

 
 
 
 
 

“พระองค์ท่านทรงทราบใช่ใหม............"

  ผู้เขียนได้มีโอกาสสัมภาษณ์ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อจะนำข้อมูลไปเขียนหนังสือแนวพัฒนาตนเองของผู้เขียน
 
 
 
 

พสกนิกรชาวขอนแก่น ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ 10,089 แผ่น รอบเจดีย์ 5 ชั้น ถวายความอาลัยถวายอาลัย ในหลวง ร.9

  พสกนิกรชาวขอนแก่น ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ 10,089 แผ่น รอบเจดีย์ 5 ชั้น ถวายความอาลัยถวายอาลัย ในหลวง ร.9
 
 
 
 

เปิดบันทึก “จ่าเอก กาย โพธิ์งาม” เล่าเหตุอัศจรรย์ขณะในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเรือใบเมื่อ 50 ปีก่อน

 
 
 
 
 

เรื่องเล่าจาก พระพี่เลี้ยง "แหนน" หรือ อุบาสิกาท้าวอินทรสุริยาสรรพหารพิจาริณี

 
 
 
« First ‹ Prev l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l Next › Last »