เทิดทูนสถาบัน

 
 
 
 

เรื่องเล่า จากโต๊ะทรงงาน ในสมเด็จพระราชินี

 
 
 
 
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
 
 
 
 

ความสามัคคีปรองดอง และความรักใคร่ คือทางสู่ความเจริญ

 
 
 
 
 

ทรงเจริญรอยตามพระบิดา

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
 
 
 

สมเด็จพระเทพรัตนฯ พระราชทานเงินเดือนให้กับมูลนิธิ รร.จปร.

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
 
 
 

"แย้มพระสรวลที่เป็นกำลังใจให้พสกนิกรตลอดมา"

 
 
 
« First ‹ Prev l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l Next › Last »