เทิดทูนสถาบัน

 
 
 
 

สํานักพระราชวัง ออกหมายกําหนดการ ในหลวง เสด็จฯวันจักรี

  สํานักพระราชวัง ออกหมายกําหนดการ ในหลวง เสด็จฯวันจักรี
 
 
 
 

พระราชธิดาทั้งสองพระองค์ทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนต่างๆเสมอมา

  พระราชธิดาทั้งสองพระองค์ทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนต่างๆเสมอมา
 
 
 
 

ทรงเต้นรำกับหัวหน้าเผ่าและชาวเขาเผ่ามูเซอดำ

  ทรงเต้นรำกับหัวหน้าเผ่าและชาวเขาเผ่ามูเซอดำ
 
 
 
 

พระราชสัมพันธไมตรีของสองประเทศ...

  พระราชสัมพันธไมตรีของสองประเทศ...
 
 
 
 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น...

  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น...
 
 
 
 

ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ฝักใฝ่ในธรรม อย่างที่สุด ขอความสุขสวัสดิ์ จงเกิดแก่ปวงชนของพระองค์

  ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ฝักใฝ่ในธรรม อย่างที่สุด ขอความสุขสวัสดิ์ จงเกิดแก่ปวงชนของพระองค์
 
 
« First ‹ Prev l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l Next › Last »