เทิดทูนสถาบัน

 
 
 
 

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๑๓ กรกฎาคม

  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 
 
 
 

ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
 
 
 
 

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
 
 
 
 

พระองค์ทรงเพียบพร้อม ซึ่งพระจริยวัตรที่งดงาม

 
 
 
 
 

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
 
 
 

ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งจักรีวงศ์

  เราทุกคนภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย
 
 
« First ‹ Prev l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l Next › Last »