เทิดทูนสถาบัน

 
 
 
 

ขอน้อมรำลึกถึงพระองค์ ตราบเท่าหมดลมหายใจ....

 
 
 
 
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
 
 
 
 

พระเจ้าอยู่หัวเสด็จ วัดภูรทัตฯสกลนคร๗ เม.ย.๖๐

  พระเจ้าอยู่หัวเสด็จ วัดภูรทัตฯสกลนคร๗ เม.ย.๖๐
 
 
 
 

ไม่มีเจ้าฟ้าหญิงประเทศไหน ทรงทำได้เช่นนี้

  ไม่มีเจ้าฟ้าหญิงประเทศไหน ทรงทำได้เช่นนี้
 
 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ
 
 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
 
 
« First ‹ Prev l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l Next › Last »