เทิดทูนสถาบัน

 
 
 
 

ขอสดุดีต่อราชจักรีวงค์ ตลอดกาล

 
 
 
 
 

ขอน้อมนำเป็นแนวทางตลอดสิ้นลมหายใจ

 
 
 
 
 

ความสุขความเจริญ พึงแสวงหามาด้วยความเป็นธรรม

 
 
 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)

 
 
 
 
 

ภูมิใจแค่ไหนได้เกิดในแผ่นดินพระองค์ท่าน

 
 
 
 
 

18 มกราคม รำลึกวันกองทัพไทย

 
 
 
« First ‹ Prev l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l Next › Last »