เทิดทูนสถาบัน

 
 
 
 

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
 
 
 
 

พระองค์ทรงเพียบพร้อม ซึ่งพระจริยวัตรที่งดงาม

 
 
 
 
 

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
 
 
 

ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งจักรีวงศ์

  เราทุกคนภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย
 
 
 
 

น้อมนำพระคุณธรรมและพระจริยวัตร ที่งดงามและเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ปวงชน

 
 
 
 
 

รูปปั้น หุ่นขี้ผึ้ง ในหลวงรัชกาลที่ ๙

  รูปปั้นที่เป็นสัญลักษณ์ของพระองค์ท่าน
 
 
« First ‹ Prev l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l Next › Last »