เทิดทูนสถาบัน

 
 
 
 

“พระองค์ท่านทรงทราบใช่ใหม............"

  ผู้เขียนได้มีโอกาสสัมภาษณ์ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อจะนำข้อมูลไปเขียนหนังสือแนวพัฒนาตนเองของผู้เขียน
 
 
 
 

พสกนิกรชาวขอนแก่น ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ 10,089 แผ่น รอบเจดีย์ 5 ชั้น ถวายความอาลัยถวายอาลัย ในหลวง ร.9

  พสกนิกรชาวขอนแก่น ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ 10,089 แผ่น รอบเจดีย์ 5 ชั้น ถวายความอาลัยถวายอาลัย ในหลวง ร.9
 
 
 
 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในโอกาสวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรลดา ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๕

 
 
 
 
 

ในหลวงภูมิพลฯ ตรัสว่าดนตรีเป็นยาวิเศษ สำหรับพระองค์และทุกคน

 
 
 
 
 

อาตมาก็ขอแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะ

 
 
 
 
 

รูปนี้ไม่เอา..ไม่สวยเดี๋ยวให้ถ่ายใหม่ต้องมองกล้อง เดี๋ยวในหลวงจะยิ้ม

 
 
 
« First ‹ Prev l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l Next › Last »