เทิดทูนสถาบัน

 
 
 
 

พระราชดำรัสของพระราชินี เกี่ยวกับแผนที่ของในหลวง ร.๙

  พระราชดำรัสของพระราชินี เกี่ยวกับแผนที่ของในหลวง ร.๙
 
 
 
 

โครงการฝายชะลอน้ำ ของพระองค์ท่านฯ

  โครงการฝายชะลอน้ำ ของพระองค์ท่านฯ
 
 
 
 

น้อมรำลึกถึงองค์พ่อหลวงของปวงชน

  น้อมรำลึกถึงองค์พ่อหลวงของปวงชน
 
 
 
 

น้อมเกล้าฯสืบสานพระปณิธาน เย็นศิระเพราะพระบริบาล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ.ตลอดกาล

  น้อมเกล้าฯสืบสานพระปณิธาน เย็นศิระเพราะพระบริบาล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ.ตลอดกาล
 
 
 
 

วันคล้าย วันประสูตร พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต

  วันคล้าย วันประสูตร พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต
 
 
 
 

จะขอซื่อสัตย์ และจงรักษ์ ต่อองค์มหากษัตริย์

  จะขอซื่อสัตย์ และจงรักษ์ ต่อองค์มหากษัตริย์
 
 
« First ‹ Prev l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l Next › Last »