เทิดทูนสถาบัน

 
 
 
 

สัจจะวาจา นั้นเป็นรากฐานของการทำงาน หรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งาม

 
 
 
 
 

พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

 
 
 
 
 

ทรงศึกษาแนวทางเพื่อ พัฒนาให้ประเทศ

 
 
 
 
 

เรื่องเล่า..พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลก

 
 
 
 
 

พิทักษ์ราษฎร์ พิพักษ์ชาติ พิทักษ์ศาสน์

 
 
 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่

 
 
 
« First ‹ Prev l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l Next › Last »