เทิดทูนสถาบัน

 
 
 
 

ศาสตร์ พระราชา นำพาความชุ่มเย็น

  ศาสตร์ พระราชา นำพาความชุ่มเย็น
 
 
 
 

ผู้ทรงเป็นแบบอย่างของความกตัญญู

 
 
 
 
 

พระราชดำรัส ขององค์เหนือหัวรัชกาลที่ 9 การขับเคลื่อนไปข้างหน้า จึงต้องประกอบไปด้วย ความรู้...และ...คุณธรรม

 
 
 
 
 

หากเกิดใน กษัตริย์ขัตติยา ย่อมทรงเข้มแข็ง ทรงอดทนกว่าผู้ใด

 
 
 
 
 

หากพระราชกรณียกิจเหล่านี้ คือการสร้างภาพ แล้วไฉนประเทศไทยจึงเจริญรุ่งเรืองมาได้ขนาดนี้

 
 
 
 
 

กำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า

  กำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า
 
 
« First ‹ Prev l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l Next › Last »