เทิดทูนสถาบัน

 
 
 
 

ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ฝักใฝ่ในธรรม อย่างที่สุด ขอความสุขสวัสดิ์ จงเกิดแก่ปวงชนของพระองค์

  ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ฝักใฝ่ในธรรม อย่างที่สุด ขอความสุขสวัสดิ์ จงเกิดแก่ปวงชนของพระองค์
 
 
 
 

พระฉายาลักษณ์ ของสมเด็จพระบรมราชินีนารถกับสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ

  พระฉายาลักษณ์ ของสมเด็จพระบรมราชินีนารถกับสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ
 
 
 
 

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด

  มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด
 
 
 
 

สมเด็จพระจักรพรรดิ อากิฮิโต และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิซิโกะหลังขึ้นครองราช ทรงเด็จเยือน

  สมเด็จพระจักรพรรดิ อากิฮิโต และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิซิโกะหลังขึ้นครองราช
 
 
 
 

ความสัมพันธ์ดั่งญาติมิตร ที่2 ราชวงค์ มีต่อกัน

  ความสัมพันธ์ดั่งญาติมิตร ที่2 ราชวงค์ มีต่อกัน
 
 
 
 

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่น

  สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่น
 
 
« First ‹ Prev l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l Next › Last »