เทิดทูนสถาบัน

 
 
 
 

น้อมเกล้าฯสืบสานพระปณิธาน เย็นศิระเพราะพระบริบาล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ.ตลอดกาล

  น้อมเกล้าฯสืบสานพระปณิธาน เย็นศิระเพราะพระบริบาล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ.ตลอดกาล
 
 
 
 

วันคล้าย วันประสูตร พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต

  วันคล้าย วันประสูตร พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต
 
 
 
 

จะขอซื่อสัตย์ และจงรักษ์ ต่อองค์มหากษัตริย์

  จะขอซื่อสัตย์ และจงรักษ์ ต่อองค์มหากษัตริย์
 
 
 
 

ศาสตร์ พระราชา นำพาความชุ่มเย็น

  ศาสตร์ พระราชา นำพาความชุ่มเย็น
 
 
 
 

ผู้ทรงเป็นแบบอย่างของความกตัญญู

 
 
 
 
 

พระราชดำรัส ขององค์เหนือหัวรัชกาลที่ 9 การขับเคลื่อนไปข้างหน้า จึงต้องประกอบไปด้วย ความรู้...และ...คุณธรรม

 
 
 
« First ‹ Prev l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l Next › Last »