ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

ทหารของพระราชา

ในยามทุกข์ เราจะทุกข์ไปด้วยกัน
เราจะเคียงข้างกันเสมอไป

#ทหารของพระราชา # ทหารของประชาชน